Mobodarna stugor

Fiskecamping med Dagens lunch 

Mobodarna är en del av naturreservatet Oringsjö. Mobodarnas fäbodvall anlades förmodligen kring sekelskiftet 1800 och återfinns på kartor sen 1812. Fäbodbruket avslutades mest troligt på 1940-talet. I början av 1990-talet återuppfördes och restaurerades två stugor av de ursprungliga fyra.

Stugorna är öppna som raststugor med övernattningsmöjligheter. Dessutom har två mjölkbodar och ett fähus kunnat bevaras. Framför stugorna finns två härdar av sten där man förr i tiden kokade ihop vasslen till mese. I Ångermanland kallas dessa för ”blanngäla”. Under vår rubrik Smultronställen kan du läsa mer om björnstugan och för att hitta hit: https://hogakusteninland.com/smultronstallen/mobodarna/

Öppet: under sommarsäsongen

För mer information:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/oringsjo.html

John Granbo,Enheten för skyddad natur

E-mail: john.granbo@lansstyrelsen.se

Här finns flera naturreservat. Mo-Långsjön ansluter i söder, norrut ligger Snobergskogen och Nävernäsan samt i öster Lill-Brännkullen.

Kontakta oss