Nipleden

Från imponerande nipor till hälsohem

Ledens namn: Nipleden och olika leder i Österåsen hälsohems område

Längd: Det beror på vilken väg du tar. Från 1 km till 27

Vandringens tid: Minimum 30-45 minuter. Det är möjligt med mycket längre vandringar genom att fortsätta via anslutande ledsystem.

Svårighetsgrad: Lederna som underhålls av Österåsens hälsohem är väl underhållna med breda grusgångar vilket gör det enkelt och lättåtkomligt. Delar av Nipleden är brant när det går ner mot

Västenberget. Leden som följer kraftledningen är brant, inte underhållen och kan vara svårt bitvis. Lederna norr om Österåsens hälsohem mot Majberget och Högtrycksberget är också lätta att ta sig runt.

Handikappanpassad: Ja. Lederna som underhålls av Österåsens hälsohem är vida, platta och grusade leder som är handikapp anpassade. En sektion av Nipleden från Österåsens hälsohem till den tredje utsiktspunkten är handikappanpassad. Efter det är det en smal stig. Leder norr om Österåsens hälsohem mot Majberget och Högtryckberget är inte grusade.

Barnvänligt: Ja, men kom ihåg att Österåsens Hälsohem är ett hälsohem. Höga röster, bus och lek i omedelbar närhet kan störa gästerna som är det för lugn och ro.

Bra att veta: Österåsens Hälsohem har en stor variation av hälsoupplevelser, kurser och en vegetarisk restaurang. För mer information se: http://osterasen.com/

Ledens tillstånd: Lederna som underhålls av Österåsens hälsohem är väldigt bra. Nipleden är också i bra kondition. Leder mot Högtrycksberget och mot Majberget är också bra underhållna.

Två möjligheter:

  1. Vandra i området av Österåsens hälsohem (1-6+ km)
  2. Nipleden från Sollefteå Camping-Forsmo-Österåsens hälsohem-Sollefteå Camping (27 km)

1. Vandra i området av Österåsens hälsohem

Vägbeskrivning till ledens början:

Från Resele, kör du söderut på riksväg 90 ungefär 16 km. Sväng höger in på Turistvägen som svänger tillbaka mot Ed. Svänga vänster vid skylten mot Forsmo och kör över Forsmobron. Sväng vänster (söderut) in på södra Forsmovägen, fortsätt 6 km och svänga höger mot Långsele. Kör 1,5 km och ta andra vägen till höger, vilket kommer vara en skarp uppförsbacke med kurva och fortsätt mot Österåsens hälsohem. Följ skyltarna till Österåsens parkeringen. Där finns skyltar med kartor och Spårcentralen där lederna börjar. För att börja Nipleden fortsätt genom området till den östra sidan och leta efter små blå och vita märkningar.

Tips: Google maps kommer föreslå att du tar den första vägen till höger på vägen mot Långsele mot North Inn B&B. Denna väg går inte hela vägen fram till Österåsens hälsohem. Dock slutar den vid Nipledens början, så denna del av leden kan läggas till på turen. Det är en kort vandring uppåt ca 1 km mot Österåsens hälsohem där Nipleden fortsätter norrut mot Västenberget.

Ledens beskrivning och historisk bakgrund:

Österåsens hälsohem startade 1901 som TBC sanatorium. Idag erbjuder man olika behandlingar både fysiskt och psykisk hälsa samt stresshantering eller weekendpaket med olika behandlingar och kurser.

Därför bör man tänka på att även om Nipleden passerar Österåsen så ska man respektera den lugna atmosfären som skapats för de boende som är där för lugn och ro.

Huvudlederna på Österåsen är sorterade efter ett färgsystem med leder av olika längder. De startar från Spårcentralen.

Från Spårcentralen går leder till vänster med en markering av gula diamanter som snabbt tar dej över området (mindre än 1km) för att fortsätta på ledsystemet som leder mot Majberget och Högtrycksberget.

I en korsning nära kraftledningen lämnar du Österåsens hälsohems ledsystem. Du fortsätter du längst med den breda stigen. Efter ett par hundra meter svänger den röda diamant leden ut sig åt vänster, detta är en smal stig som följer de norra backarna på Högtrycksberget och passerar en liten myr. Leden med gul diamant markering fortsätter mot Majberget. Båda lederna länkar ihop med ett omfattande nätverk av leder i området.

Den andra populära vandringen från Österåsen är en sektion av Nipleden som passerar genom området. Den är väl markerad och lätt att följa från den nedre parkeringen nära North Inn B&B (se i vägbeskrivningen) Du hittar den också om du går till den östra sidan av Österåsens område om du parkerar på huvudparkeringen vid Österåsens hälsohem. Följ Nipledens blå och vita markeringar.

Den första delen av Nipleden är grusad precis som de andra lederna vid Österåsens hälsohems leder. Det finns tre väldigt bra utkiksplatser där man ser Ångermanälven, de första två ser man nerströms mot Sollefteå och den tredje ser du uppströms mot Forsmo. Varje utkiksplats har ett picknikbord för möjlighet till vila. På den tredje utkiksplatsen har du också ett vindskydd. Här fortsätter Nipleden bakom vindskyddet och blir en stig. Grusvägen som fortsätter neråt mot vänster tillhör Österåsens hälsohems system. Om du fortsätter Nipleden kommer den att passera genom en tallskog innan den går brant nedåt mot Västenberget under kraftlinan. Precis innan du når vägen mot Västenberget korsar Nipleden med en annan odöpt led som du kan ta mot sydväst och som går till korsningen som är beskriven här ovan där leden med röda och gula diamanter går från grusväg till stig. Denna led uppför berget är inte väl underhållen och det höga gräset och vildblommorna kan göra det svårt att se vart du sätter fötterna bitvis.

Detta är ett möjligt alternativ till att nå de andra nätverken av leder i området. Det är ca 3km att vandra Nipleden med start från Österåsens hälsohem till korsningen där röd och gul diamant lämnar östersens hälsohem. För att fortsätta längst med de röda och gula lederna svänger du höger i korsningen och gå från den grusade vägen. För att gå tillbaka till Österåsen svänga vänster in på den grusade leden.

2. Nipleden från Sollefteå Camping-Forsmo-Österåsens hälsohem-Sollefteå Camping

Vägbeskrivning till ledens början:

Man börjar hos Sollefteå Camping, Risövägen 4, 881 30 Sollefteå

Ledens beskrivning och historisk bakgrund:

Det är älvbrinkarnas imponerande nipor som gett leden sitt namn och dessa är både imponerande och väldigt spännande att utforska. För 20 000 år sedan började inlandsisen att smälta och för 10 000 år sedan var dagens Ångermanland isfritt.

Etapp Sollefteå camping-Forsmo:
Start vid campingen i Sollefteå, därefter går leden i riktning mot Kraftverket där man följer en grusväg uppströms älven. Efter ca 1km övergår grusvägen i stig och rakt uppför nipan – ni är nu inne på Nipleden som på denna etapp mest går efter stigar. Några Nipor ska passeras som är ordentligt branta både uppför och utför. Nipleden kommer fram i Forsmo vid bron över älven.

Etapp Forsmo-Österåsens hälsohem.
Efter bron i Forsmo följer man stigen som sedan går längs ”Trolldalen”, därefter blir det ca 2,5 km grusväg, följ därefter kraftledningen vid Nasafjället, det blir en ordentlig stigning uppför. Fortsätt och följ leden som kommer in i centrum av Österåsens hälsohem

Etapp Österåsens Hälsohem-Sollefteå camping:
Från Österåsens hälsohem går leden över lilla vägbron vid Granvåg sedan fortsätter leden längs Ångermanälven, efter en stund kommer man fram till Rödskäggsnipan vidare mot vägslut i Skärvsta. Sedan fortsätter man längs vägen (grus, asfalt) mot kraftverksbron där man passerar över älven för att komma åter till campingen. Här kan man med fördel ta en sväng upp på anrika Pettersborg med utsikt över centrala Sollefteå.

Länks:

Kartan av Nipleden, Mer info om Nipleden Visste du att det är möjligt att vandra med ett färdigt picknickpaket? Här finns mer information.

 

Kontakta oss