Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i naturen, paddlar kanot eller slår upp ett tält i skogen. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla i Sverige att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och mot andra besökare. En bra tumregel är: ”Inte störa – inte förstöra!”.

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du mer information om grundreglerna för allemansrätten:

Kolla på filmen https://www.youtube.com/watch?v=4VgQftNw570
eller läs mer i broschyren: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8700-5.pdf?pid=12903

Leave a Reply