0822

lat 63.93906, long 16.77733

Öfra Kapell

2016 utsågs kapellet till “Ångermanlands vackraste hus” av tidningen Allehanda. Öfra kapell är beläget i utkanten av Junsele socken, inte långt från gränsen till Lappland. 1894 uppfördes Öfra kapell som en kombinerad kyrko- och skolbyggnad för byn Övra och de närmast liggande byarna. 

Läs mer…

4202

Spegeldammen

Ett par mil nordväst om Näsåker, alldeles i närheten av Sörmoflo, finns en fördämning av Fjällsjöalven som skapar en rogivande spegeldamm. Precis intill själva dammen finns en liten yta att parkera på plus en gräsyta med ett picknickbord och en grillplats. Man kan gå ut på själva dammen och titta samt gå vidare ut på klipporna till forsen nedanför.

Läs mer…

nässjö kvarn

nässjö kvarn

Kvarn- och kraftverksmuseum från seklets början. Härifrån levererades den första elektriciteten till Ramsele 1913. Idag finns här en ny turbin och man levererar åter ström härifrån. Sommartid mals fortfarande kornmjöl i kvarnen.

Läs mer…

nävernäsan utsiktstorn näsåker

nävernäsan

Berget Nävernäsans topp ligger på över 500 meters höjd över havet. Från toppen är utsikten imponerande, särskilt om du vågar klättra upp i tornet. Reservatet omfattar även sydsluttningens barrskog samt i norr några mindre myrar.

Läs mer…

0761

edens by

Man har hållit starkt på traditionerna i Eden och det är kanske inte så konstigt att byn i dag är klassad som riksintresse. All åkermark är fortfarande i hävd, även diken slås samt att det på de flesta gårdarna finns kvar de gamla ekonomibyggnader som ingick i de gamla bondgårdarna. Röda timmerbyggnader i form av härbren, logar, bryggstugor, och stall m.m.

Läs mer…

nämforsens hällristningar

För ca 6000 år sedan under stenåldern när det blev möjligt att göra hällristningarna var Nämforsen den första forsen i Ångermanälven längst in i en ca 6 mil lång havsvik. Här möttes sött och salt vatten, inland och kust. Sedan dess har landhöjning och erosion förändrat landskapsbilden. I vår tid ligger älvens vattennivå nedströms Nämforsen ca 70 meter över havet. På båda sidor om forsen finns lämningar av boplatser från sten- och bronsålder.

Läs mer…

1320

edsele gruva

Sommaren 2020 blev gruvan en riktig uppstickare bland besöksmålen i de västra delarna av Höga Kusten Inland. Många var de som tog del av de storslagna och vida vyerna. Äventyrslystna lät sig inte nöjas med det utan tog sig även ett dopp, paddlade, dök eller yogade.

Läs mer…

slattbranna fäbodar

slättbränna fäbodar

Naturreservatet Slättbränna-Stormyran är ett av länets största och mest värdefulla skogsmyrmosaiker. Utanför naturreservatet, ligger den vackra och i stora delar välbevarade fäbodvallen Slättbränna. Spår efter fäbodbruket med djurhållningen och den viktiga myrslåttern syns på flera platser i reservatet i form av gärdesgårdsrester och hässjestörar.

Läs mer…

turistvägen resele

turistvägen resele

Resele turistväg, lite undangömd och numera ersatt av ”riks-90” mellan Sollefteå och Junsele, är en riktig pärla som måste upplevas. Från Sollefteåhållet svänger man av vid Ed och från Näsåkershållet vid Norrtannflo (i båda fallen står det skyltat ”turistväg”). Byggd för en annan tid, när hästforor stod för transportarbetet, följer vägen tätt inpå den slingrande Ångermanälven. Ibland djupt nerskuren mellan branta berg och nipstränder, ibland kantad av mjuka kullar och ängar, inbjuder turistvägen till ett lugnare tempo.

Läs mer…

gideåbergsmyrarna

gideåbergsmyrarna

Välkommen till orkidéernas myr. Det här intressanta myr- och sumpskogsområdet i Gideåberg är av länets finaste botaniska områden. De många olika orkidéarterna beror på den kalkhaltiga moränjorden. Reservatet är en bra plats för dig som vill lära sig mera om orkidéer och andra kalkgynnade växter i länet.

Läs mer…

ramsele gamla kyrka

ramsele gamla kyrka

I flera avseenden är Ramsele gamla kyrka en av Ångermanlands intressantaste gamla helgedomar bl.a. genom sin höga ålder och sin vackra inredning från skilda århundraden. Stenkyrkan ligger ute på Grannäset, en udde i Faxälven. Kyrkan är en s.k. skalmurskyrka från 1200-talet. Från medeltiden kommer träporten och ljuskronan i järn samt de förnäma väggmålningarna. Guidning via bandspelare.

Läs mer…

Kärmsjöbäcken

kärmsjöbäcken

Inom det gamla renbeteslandet nordväst om Junsele rinner Kärmsjöbäcken, från Stor-Kärmsjön ned till Ruskån. Vattendraget har en av länets mest skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla. Här finns även artrik äldre skog och intressanta kulturmiljöer. Området har under lång tid nyttjats som renbetesland, vilket nyupptäckta samevisten av ålderdomlig karaktär vittnar om. Söder om Lill-Kärmsjön finns en fin kåta att rasta eller övernatta i.

Läs mer…

finnfors

finnfors

På Finnfors har tiden stått stilla sedan den sista fast boende lämnade torpet i mitten av 60-talet. I det stora boningshuset finns möjligheter till en riktig nostalgitripp, allt står framme som det en gång lämnades. Torpet är ett nybygge från 1856 som ligger långt från annan bebyggelse. Här finns lugnet och tystnaden. Bryggstugan står öppen för besökare, här kan man dricka sitt medhavda kaffe och känna de tider som flytt. Glöm inte dra upp klockan när ni går…

Läs mer…

blåtjärn långvattnet

långvattnet

Den vackra och speciella naturen med lättgångna, tallbevuxna åsar och goda fiskemöjligheter gör detta reservat till ett friluftsområde av högsta klass. Runt i området går många vandringsstigar genom ljusa tallskogar och över sandiga åsar. De tar dig till fina fiskeställen och vindskydd. Det är även tillåtet att tälta i reservatet. Området runt Långvattnet har fått sitt utseende från de processer som ägde rum då inlandsisarna smälte för länge sedan. Typiskt för reservatet är de 50-talet små sjöarna och tjärnarna som ligger nedsänkta i en tallhed med plana kullar.

Läs mer…

hantverkshuset

hantverkshuset

Hantverkshuset, på Rafnasils kulturområde intill Ramsele Hembygdsgård. Här säljer ortens hantverkare sina produkter. Här hittar du smide, vävar, lapptäcken, tunnbröd, sylt & svamp, stickat, trä, tenntrådsbroderi, keramik, vättar och lurvglufsar. Konstutställningar avlöser varann under sommaren.

Läs mer…

Meåforsen

meåforsen

Meåforsen är den sista forssträckan i Faxälven som inte är utbyggd för vattenkraft. Det gör den värdefull för många växter och djur. I reservatet finns populära fiskeplatser, rastplatser och en öppen övernattningsstuga, stugan har åtta sängplatser och kamin och den står öppen året runt för besökare i reservatet.

Läs mer…

mobodarna

mobodarna

I Oringsjös naturskog verkar tiden ha stannat. Mobodarnas fäbodvall byggdes kring sekelskiftet 1800 och fäbodbruket avslutades mest troligt på 1940-talet. Du är välkommen att stanna över natten på fäbodvallen, stugorna står öppna året om. Kallkälla och toalett finns intill vallen. Passa också på att ta en titt på den mäktiga Oringsjötallen.

Läs mer…

räbbstugeforsen

räbbstugeforsen

Genom byggnationen av Ramsele kraftverk 1953-58 torrlades ca 7 km av Faxälven. Räbbstugeforsen blev ett ”dött fall” och hundratals så kallade jättegrytor frilades från vattnets virvlar. Jättegrytor utvecklas i berggrunden genom att vattnets kraft sätter sand och större stenar i rörelse. I ojämnheter i berget kommer material att virvla runt och slipa ut håligheter. Fenomenet kan studeras i den gamla älvfåran efter en sträcka på 200 m. Grytorna är upp till 2,5 m i diameter och lika djupa.

Läs mer…

hundforsberget

hundforsberget

Hundforsberget är en av de 10 platser du kan besöka på din resa genom tid och rum i Resele – broarna runt. Vindskyddet designades av elever från Sollefteå Gymnasium och byggdes med hjälp av ideella krafter. Ta bilen dit, och vandra de sista 400 metrarna till toppen. Medan du tittar på den storslagna vyn över Ångermanälvens dalgång kan du via QR-kod lyssna på en historia om hur livet kunde te sig för några av de människor som bodde här i slutet av 1800-talet.

Läs mer…

Rensjöns Bygdegård

rensjöns bygdegård

Rensjön är en av Ramseles många utbyar och ligger längs den slingrande grusvägen 970 mellan Lungsjön och Terrsjö. Den förste nybyggaren kom till området ca 1777. Några av de första bosättarna kom inflyttandes från bl.a. Lungsjön och Vallen. Byn har idag bara nio fasta innevånare, att jämföras med byns befolkningsmässiga blomstringstid på 1930-talet med ca 225 bofasta. Byns bygdegård håller öppet onsdagar kl.12.00 – 15.00 där du finner loppis, fika, tunnbröd, samvaro och glädje.

Läs mer…

en_USEnglish