%PDF-0-1
Innovationsarena HKI - Höga Kusten Inland

Innovationsarena

Höga Kusten Inland

Vår innovationsarena är en plattform där aktörer inom besöksnäringen kan mötas och samarbeta för att utveckla nya och innovativa lösningar.

Vårt Uppdrag

Innovationsarenan är skapad i projekt Arena Höga Kusten Inland och en del i vårt uppdrag är att tillhandahålla den digitala plattformen och göra den tillgänglig för alla aktörer inom besöksnäringen.

Vår Målsättning

Samla aktörer inom besöksnäringen på en plattform för att öka innovationsgraden och skapa nya möjligheter för tillväxt och utveckling inom sektorn. Innovationsarenan ska vara dynamisk i den mening att den ska växa i takt med antalet medlemmar och fyllas med nya funktioner och mer innehåll av den typ som medlemmarna efterfrågar.

innovation-561388_960_720

Låt oss tillsammans hitta nya och innovativa idéer och lösningar för en ökad besöksnäring i dom innersta delarna av Höga Kusten - Höga Kusten Inland!

information | kunskap | kontakter

Verktygslåda

Vart eller till vem vänder man sig när man har frågor kring sitt företagande?
Hur tar jag min idé vidare till nästa steg? I vår verktygslåda finner du svaren på dina frågor.

Finansiering

Det finns många olika möjligheter till finansiering och stöd, vi listar dom vanligaste sätten.

Utbildning

Hitta aktuella utbildningar som du eller dina anställda kan gå, antingen digitalt eller fysiskt på plats.

Projekt

Vi håller koll på och listar pågående och planerade projekt. Kanske du planerar att starta ett eget projekt?

Idé & Produktutveckling

Behöver du hjälp med att ta din idé till en ny eller befintlig tjänst eller produkt vidare till nästa steg?

Starta Företag

Har du bestämt dig för att starta företag? Här får du hjälp att planera och komma igång.

Marknadsföring

Hitta en värdskapsambassadör, skapa hemsida, sociala medier, annonsering mm.

Marknadsplatser

Marknadsför dina tjänster och produkter, hitta arbetskraft och annonsera lediga tjänster.

Nätverka

Bolla idéer, ge varandra feedback och synpunkter osv. i vårt diskussionsforum.

Information

Här har vi samlat dom myndigheter och organisationer där du hittar bra information för dig som företagare.

Bildbank

Vill du använda bilder från Höga Kusten Inland i din verksamhet? Mejla info@hogakusteninland.com.

Idébank

Idéer till nya aktiviteter, projekt, paketeringar mm. som är fria att använda. Du kan även ge egna tips.

Verktygslåda HK Dest

Årshjul för kommunikation, samprofilering, texter, kommunikationsstrategi mm.

när du har frågor

Kontakta Oss

Här finner du kontaktuppgifter till ett antal personer som på ett eller annat sätt har kopplingar till besöksnäringen i Höga Kusten Inland samt till personer med bra kontaktnät i respektive ort.

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Thomas Östlund

Näringslivsansvarig

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 070-211 15 38

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Johan Olsson

Näringslivsutvecklare

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 070-713 49 06

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Jan Röhlander

Näringslivsutvecklare

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 073-180 01 58

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Anna Hellgren

Verksamhetsledare Höga Kusten Turism

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 070-517 50 53

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Mia Karlsson

VD Höga Kusten Destinationsutveckling

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 070-360 24 05

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Maaike Smit

Landsbyggdsutvecklare Sollefteå Kommun

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 0620-68 21 63

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Lena Strandqvist

Ramsele Edsele Företagarförening

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 070-223 37 11

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Peter Andersson

Junsele Företagarförening

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 073-053 61 68

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Anders Hallin

Näsåkers Byalag

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 076-271 78 21

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Lena Sundelin Sillberg

Resele Byalag

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 070-190 02 70

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Jenny Edvinsson

Verksamhetsledare Leader Höga Kusten

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 070-713 49 06

drönarbild 2 vinter höga kusten inland

Johan Vestberg

Affärsrådgivare Bizmaker

Har du frågor och funderingar kring ditt och datt samt datt och ditt så är det Thomas du ska kontakta.
Tel. 070-669 74 59

Näringslivsenheten Sollefteå Kommun

Ställ En Fråga

Genom oss får du en kanal som kan hjälpa dig med alla nödvändiga kontakter i ditt företagande. Vår verksamhet riktar sig till såväl befintliga som nyetablerade företag och till dig som funderar på att starta eget eller redan är i startskedet.

  Fråga Näringslivsenheten

  Finansiering

  Inget kan växa utan näring, och kapital är företagets näring. När du utvecklar ett nytt eller befintligt företag kan det behövas ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt.Det finns lika många anledningar och behov till att ta in extern finansiering som det finns företag. Tillsammans med oss ser vi över vilka behov som just ditt företag har och vilken finansiering som passar bäst. Läs mer…

  Vi är norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag. Varje år lånar vi ut mer än 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det norrländska näringslivet. Vi fokuserar extra mycket på att stötta företag i inlandet, som drivs av kvinnor och som har hållbarhetsambitioner. Sedan vi startade 1961 har vi lånat ut omkring 8 miljarder kronor som i sin tur bidragit till investeringar för 25 miljarder. Det är vårt sätt att bidra till att regionen växer, skapa framtidstro och framgång i vår del av landet. Läs mer…

  Genom olika typer av företagsstöd vill Region Västernorrland bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt. Här kan du som driver företag söka stöd för investeringar för att utveckla din verksamhet och därmed skapa sysselsättning i Västernorrland. Läs mer…

  Leader en metod för landsbygdsutveckling med lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av platsen du bor på, bäst genomförs av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Läs mer…

  Bron Innovation är Västernorrlands IT-kluster och Digitala Innovationshub. I Bron samlas cirka 100 privata och offentliga aktörer till samverkan som bidrar till tillväxt och regional utveckling. Bron har tre fokusområden för sin verksamhet: Innovation & Tillväxt, Kompetens & Attraktivitet, Nätverk & Mötesplatser. Inom dessa områden bedriver vi projekt och aktiviteter utifrån medlemmarnas vilja. Läs mer…

  Genom oss får du en kanal som kan hjälpa dig med alla nödvändiga kontakter i ditt företagande. Vår verksamhet riktar sig till såväl befintliga som nyetablerade företag och till dig som funderar på att starta eget eller redan är i startskedet. Vi erbjuder bland annat utbildningsinsatser, nätverksbyggande genom att stödja och medverka till företagsnätverk, inflyttarservice, starta eget-aktiviteter samt seminarier inom olika ämnesområden. Läs mer…

  Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring. Läs mer…

  Vi erbjuder olika former av finansiering. Det handlar om EU-medel, nationella stöd eller företagsstöd. Läs mer…

  För att få fler personer till jobb erbjuder vi arbetsgivare ekonomisk ersättning och anställningsstöd, såsom nystartsjobb, lönebidrag och hjälpmedel. Om du inte har en kandidat kan vi hjälpa dig att hitta en. Vi bedömer vilket stöd som blir aktuellt beroende på den arbetssökandes behov och möjligheter i det aktuella arbetet på din arbetsplats. Läs mer…

  Information

  På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. Läs mer…

  Genom oss får du en kanal som kan hjälpa dig med alla nödvändiga kontakter i ditt företagande. Vår verksamhet riktar sig till såväl befintliga som nyetablerade företag och till dig som funderar på att starta eget eller redan är i startskedet. Vi erbjuder bland annat utbildningsinsatser, nätverksbyggande genom att stödja och medverka till företagsnätverk, inflyttarservice, starta eget-aktiviteter samt seminarier inom olika ämnesområden. Läs mer…

  Vi vänder oss till dig som driver företag – stort som litet. Vårt uppdrag är att tillvarata näringslivets och medlemsföretagens intressen i samarbete med kommuner, myndigheter och allmänheten. Vi verkar för ett livskraftigt och seriöst näringsliv och för goda kontakter mellan företagarna såväl inom regionen som på lokal och nationell nivå. Läs mer…

  Svenskt Näringsliv tar fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet. Vi sprider kunskap och bildar opinion. Vi driver på politiker och andra beslutsfattare. Vi företräder företagsamheten i samtal med fackliga organisationer och myndigheter. Vi ger det svenska näringslivet en röst i EU. Läs mer…

  Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå. Läs mer…

  Marknadsplatser

  Marknadsför och sälj dina tjänster och produkter genom vårt gemensamma skyltfönster. Läs mer…

  Här kan du annonsera i Platsbanken, anställa med stöd och upptäcka nya sätt att rekrytera. Läs mer…

  Price estimates are calculated by PropTrack Australia by looking at multiple properties and local market data points, which together can provide insight into the approximate value of a property. The data that informs the estimate range includes property and local market data including: Property types, Recent sales & local price trends, and Land area. To learn more about privacy and Property Value pages.

  A combination of unique data, industry expertise and analytical precision has made PropTrack a trusted leader in property data and automated valuations. From November 2018, PropTrack has been providing REA with most of the property insights used in consumer and customer experiences. More information about PropTrack is available on their website.

  Property owners and tenants can claim and track their property to monitor the estimated value and learn about recent sales for similar properties. By understanding your relationship to the property, we can tailor what we show and send you to make it more relevant to your situation. 

  Nätverka

  Diskutera idéer, ställ frågor, ge varandra hjälp och feedback i vårt gemensamma diskussionsforum. Forumet är endast tillgängligt för dig med inloggning till innovationsarenan och innehållet får ej kopieras eller delas offentligt.

  Projekt

  Här kan du läsa mer om alla pågående projekt och aktiviteter i vår destination. Läs mer...

  Solleftå kommun vill alltid framåt! Här kan du läsa mer om pågående projekt. Läs mer...

  Utbildning

  Behöver du förbättra dina destinationskunskaper? Eller vill du lära dig mer om måltidsturism och varför det blir en allt större reseanledning? Här hittar du webbkurser och guider som är framtagna inom olika områden för att hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Läs mer…

  Behöver du förbättra dina destinationskunskaper? Eller vill du lära dig mer om måltidsturism och varför det blir en allt större reseanledning? Här hittar du webbkurser och guider som är framtagna inom olika områden för att hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Läs mer…

  Här finns guider, mallar och inspiration för dig som vill locka, hitta och utveckla rätt kompetens. Läs mer…

  Handelskraft erbjuder korta, kvalitativa och aktuella utbildningar som till stor del genomförs digitalt. Fysiska träffar kan bli aktuellt när möjlighet ges. Utbildningarna är kostnadsfria, men arbetsgivare kan behöva låta sina anställda delta under arbetstid. Läs mer…

  Studentum.se är en del av Keystone Education Group 

  Keystone Education Group är marknadsledande inom utbildningsmarknadsföring och driver världens största söktjänster för utbildning. Keystone Education Group samarbetar med 4 000 utbildningsleverantörer i 40 olika länder och sammanlagt hjälper vi 3 miljoner studenter att hitta rätt utbildning. Läs mer…

  sv_SESwedish