För ca 6000 år sedan, under stenåldern, när det blev möjligt att göra hällristningarna, var Nämforsen den första forsen i Ångermanälven längst in i en ca 6 mil lång havsvik. Här vid Nämforsen möttes sött och salt vatten, inland och kust. Sedan dess har landhöjning och erosion förändrat landskapsbilden. I vår tid ligger älvens vattennivå nedströms Nämforsen ca 70 meter över havet. På båda sidor om forsen finns lämningar av boplatser från sten- och bronsålder.

2600 hällristningar

På berghällarna i och vid forsen ristade stenålderns jakt- och fångstfolk in sina bilder. Bilder av älgar, båtar, människor, fåglar, fiskar och föremål, men också, för oss, svårtydda streck och linjer.  Nämforsen är en av Europas största hällristningsplatser med 2595 hällristningar som antas vara 6 000–3 800 år gamla, det vill säga från ca 4 000–1 800 f.Kr, troligen finns det också ristningar i Nämforsen som är yngre än så, dvs från bronsåldern.

Ristningarna är spridda över både fastlandet och på öar ute i forsen.

Besökarna kan se ristningar på Laxön och den norra stranden, men en stor del av hällristningarna finns på öarna Brådön och Notön som ligger ute i själva älven, och ej får besökas på grund av kraftverket.

Imålade med röd färg

Hällristningar på Laxön och den norra stranden som besökare kan se är imålade med röd färg för att lättare kunna ses. Hällristningar är uthuggna i berget och har under lång tid slipats av älvens vatten och är därför svåra att se. Det finns inga fynd som visar att hällristningarna en gång var imålade. De imålas nu med röd färg endast för att besökarna ska kunna se dem.

Utställningen Jägarstenålderns bilder

I museets utställning kan du lära dig mera om stenålderns bildvärld och främst Nämforsens hällristningar och hällmålningar i närområdet.

Arkeologerna antar att de allra äldsta hällristningarna kan ha ristats av stenålderns jägarfolk för mer än 6000 år sedan (ca 4.000 år f.Kr.). Den stora mängden hällristningar och andra arkeologiska fynd vid Nämforsen visar på att området varit en viktig plats under forntiden, som boplats och troligen även som samlings- och/eller kultplats.

Källa. Nämforsens Hällristningsmuseum