Trollprästen Spå Herr Ola

Den första präst som omtalats i Junsele var Spå Herr Ola. Att spå betydde på den tiden att kunna trollla. Han verkade 1525 -1539. Denne Herr Olof omnämnes i “Junsele Kyrcke Book inrättad 1742” och hans tillnamn Apaa Olif dictus, alltså “Spå Olof kallas”, står där i skrift. Benämningen Spå Herr Ola har levat kvar […]

“Skrömta” Brudstenen i Betarsjön

Om övernaturliga ting eller “Skrömta” som det heter i vårt område finns det otaliga historier att berätta och Junseleområdet är rikt på sagor och sägner, en del är riktigt gamla. Den äldsta torde vara sagan om Brudstenen i Betarsjön.

en_USEnglish