Vårvinter kallas ofta de dagar som avser övergångsperioden mellan årstiderna vinter och vår. Vårvintern infaller oftast under mars-april och ibland kallas den för den femte årstiden. Benämningen vårvinter används särskilt i områden med snötäckta ytor, plusgrader på dagarna, minusgrader om nätterna (dagsmeja), och solljus som uppfattas som kraftigare när det reflekteras mot snön. När snön tinar dagtid och sedan fryser till nattetid bildas skare.